Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Tidtabellsskifte 10 december

Den 10 december byter vi till vinterns tidtabell. Samtidigt gör vi en del förbättringar i trafiken och de tryckta tidtabellerna försvinner ombord på våra fordon. Här ser du de största förändringarna. Sök istället din resa i Reseplaneraren. 

Tack för att du reser tillsammans!

 • Linje 2 Torp-Kampenhof-Hovhult, linje 5 Kurveröd-Kampenhof-Äsperöd, linje 6 Sunningen/Kissleberg-Kampenhof-Kuröd, linje 12 Kampenhof-Dalaberg-Äsperöd-Kampenhof

  Linjerna 2, 5, 6 och 12 flyttas över till Asplundsgatan i stället för att köra på Norra Hamngatan. Hållplatserna Koscha gränden, Kungstorget och Agnebergshallen dras in för nämnda linjer.Två nya hållplatser tillkommer: Asplundsgatan och Agnebergsskolan.

  Linje 22 Halvorstorp-Resecentrum-Strömslund, linje 46 Halvorstorp-Stavre-Drottningtorget-NÄL, linje 92 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Trollhättan, linje 644 Resecentrum-Halvorstorp-Koppegården

  Hållplats Syrénvägen i riktning mot Halvorstorp tas bort. Hållplats Syrénvägen i riktning mot Trollhättan byter namn till Halvorsgården. Ändringen görs då kommunen behöver plats till en nybyggd gång- och cykelväg.

  Linje 39 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Stallbacka-Trollhättan

  Hållplatserna Fredriksbergsgatan och Skärbergs dras in.

  Linje 46 Halvorstorp-Stavre-Drottningtorget, linje 47 Skoftebyn-Kronogården-Drottningtorget

  Linje 46 fortsätter efter Drottningtorget till NÄL istället för linje 47. Resenärer på linje 47 som vill resa till NÄL kan byta till linje 46 vid Drottningtorget. Linje 47 förlängs till Trollhättan resecentrum. Detta möjliggör en tidig tågförbindelse mot Göteborg på helgerna.

  Linje 52 Sylte-Kronogården-Drottningtorget

  Hållplats Klintvägen tas bort. Resenärer hänvisas till hållplats Stensmedjan alternativt Hjortmosseskolan.

  Linje 54 Sylte-Överby

  Trollhättans stadstrafik får ny linje mellan Sylte - Lextorp - Överby. Resan kan nu göras utan byte mellan Sylte - Lextorp - Överby.

  Linje 21, 22, 24, 25, 37, 39, 61, 62, 64, 65, 66, 92, 421, 423, 424, 630, 631, 632, 633, 640, 644, 660, 661 Trollhättan

  Hållplatserna Fredriksbergsgatan, Skärbergs, Oden, Trollhättan/Vänersborgs flygplats tas bort. Det finns andra hållplatser på nära avstånd från Fredriksbergsgatan, Skärbergs och Oden. Hållplatsen Trollhättan/Vänersborgs flygplats används av få resenärer.

  Linje 61 Vänersborg-NÄL-Trollhättan-Stallbacka, linje 23 Kronogården-Trollhättan resecentrum-Stallbacka

  Linje 61

  - kör endast till NÄL i rusningstid: på morgonen i riktning mot Trollhättan och på eftermiddagen i riktning mot Vänersborg. Detta på grund av att det är så de flesta reser.

  - vänder vid Trollhättan resecentrum. Resenärer till Stallbacka hänvisas till linje 23.

  - avgång klockan 06:00 måndag-fredag i riktning mot NÄL kör inte via Onsjö på grund av för få resenärer. Avgång klockan 07:00 på helger i riktning mot Vänersborg kör inte via Onsjö.

  - avgång klockan 06:15 måndag-fredag Vänersborg-Näl flyttas till klockan 06:10 för att passa byten från Onsjö.

  - avgång klockan 18:00 måndag-fredag Trollhättan-Vänersborg tas bort. Resenärer hänvisas till avgångarna klockan 17:45 och 18:15.

  - ny avgång klockan 08.48 måndag-fredag NÄL-Trollhättan, det innebär att linjen går en gång i kvarten fram till klockan 09.08.

  - två nya avgångar måndag-fredag Trollhättan-NÄL klockan 13:45 och 14:15, vilket innebär en avgång varje kvart från klockan13.30.

  Linje 23 Kronogården-Drottningtorget förlängs till Trollhättan resecentrum och vidare till Stallbacka, istället för linje 61 som kommer vända vid Trollhättan resecentrum. Under sommaren mitt på dagen går linjen en gång i timmen till och från Stallbacka på grund av få resenärer.

  Linje 62 Nordkroken-Vänersborg-Öxnered-Trollhättan, linje 41 Trollhättan resecentrum-NÄL

  - Linjerna vänder vid NÄL.

  - Cirka hälften av turerna mellan NÄL och Trollhättan flyttas till linje 61 som då får fler avgångar på morgon mot Trollhättan och på eftermiddag från Trollhättan. Dessa turer kör via Skogshöjdsvägen och inte Bergsliden på grund av större efterfrågan där. Förändringen innebär att på sträckan Trollhättan resecentrum-NÄL går bussen en gång i kvarten under morgon och eftermiddag.

  - Resterande hälften av turerna mellan NÄL och Trollhättan resecentrum körs av linje 41. Linje 41 går på morgonen mot NÄL och på eftermiddagen från NÄL samma väg som linje 62 tidigare kört. Dessa turer erbjuder möjlighet till arbetspendling till och från NÄL.

  - Turerna på delsträckorna Öxnered-NÄL klockan 17:41 och NÄL-Öxnered klockan 18:02 och 18:32 dras in.

  - En ny avgång för linje 41 sätts in klockan 14:25 från NÄL till Trollhättan.

  Linje 65 Restad gård-Vänersborg-Överby-Trollhättan

  Ny avgång sätts in måndag-fredag klockan 23:30 mellan Vänersborg resecentrum-Trollhättan resecentrum.

  Linje 93 och 630 Trollhättan

  Natturer på linje 93 och 630 kommer att vända på Trollhättan resecentrum istället för Drottningtorget.
  Linje 93 delas upp i två linjer: sträckan Strömslund-Trollhättan resecentrum körs av befintliga linje 22. Sträckan Trollhättan resecentrum-Sylte körs av linje 93 som hittills.

  Linjen måste köra via Trollhättan resecentrum eftersom vändmöjligheter kommer att saknas vid Drottningtorget på grund av ombyggnaden där.

  Linje 630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-Trollhättan

  Turerna på lördagar klockan 06:45 och 08:45 från Trollhättan går via Sörby som övriga turer. Natturer går inte längre via Skrehalls skola.

  Linje 631 Halltorp-Gärdhem-Velanda-Holm-Trollhättan

  Eftermiddagsturen går efter Gärdhem inte till Slätterna utan fortsätter till Halltorp och Håjumsparken istället. Start- respektive sluthållplats för linjen blir Håjumsparken.

  Linje 433 Lödöse-Alvhem-Skepplanda

  Linjen får en ny hållplats Grönnäs Södra.

  Linje 421 Trollhättan-Lilla Edet-Lödöse-Älvängen, linje 423 Trollhättan-Sylte-Lilla Edet

  Trafikverket bygger gång- cykelväg mellan Kärra och Lödöse. Detta påverkar hållplatserna på sträckan enligt följande: hållplatserna Tunge bygdegård och Skattegården norra tas bort, hållplats Tunge i södergående riktning flyttas något norr ut runt maj 2018.

  Linje 630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-Trollhättan, linje 633 Åsbräcka-Lindveden-Trollhättan

  Hållplats Lunneberg övre tas bort och hållplats Lunneberg nedre byter namn till Lunneberg, det vill säga att två hållplatser blir en.

  Linje 730 Bengtsfors-Uddevalla

  Linjen kör en ny tur i både riktningarna på lördag kväll och en på söndag morgon.

   

  Linje 810 Uddevalla-Ljungskile-Göteborg, Linje 830 Munkedal-Uddevalla, linje 850 Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla, linje 738 Högsäter-Färgelanda-Ödeborg-Uddevalla, linje 870 Strömstad-Tanumshede-Uddevalla

  Linjerna 830, 850, 738 och 870 stannar på Uddevalla C vid hållplatsläge D istället för hållplatsläge C som tidigare. Nu kommer ersättningsbussar från att avgå från hållplatsläge läge C istället för hållplatsläge D som tidigare.

  Linje 810 Uddevalla-Ljungskile-Göteborg kommer avgå från Läge D.

  Linje 841

  Bussen är en dubbeldäckare och kör till en ny hållplats Havets Hus efter Södra Hamnen. Resenärer till och från hållplatserna Lysekils Sjukhus, Badhusberget, Norra Hamnen, Gamlestan och Lysekilsparken hänvisas till de lokala linjerna 850, 851 och 853.

  I Göteborg kör linjen direkt till Nils Ericson Terminalen utan att stanna på Hjalmar Brantingsplatsen.

  Linje 860, 865, 866, 867

  Ny hållplats Hogenäs industriområde tillkommer för linjerna.

 • Buss

  Blå express Särö-Gråbo

  Avgången klockan 05:19 från Centralstationen till Gråbo senareläggs till klockan 05:26. Avgången klockan 05:42 från Hjällbo till Stenared startar redan från Kullaviks hamn klockan 05:04.

  Linje 2, 4, 25, 755, 760 och 761

  Hållplats Mölndal centrum byter namn till Mölndal Innerstad.

  Linje 17 Tuve-Björkekärr-Östra Sjukhuset

  Linjen får hållplatsläge F vid Östra Sjukhuset.

  Linje 17, 159 mot Olskrokstorget

  Linjerna får hållplatsläge G vid Svingeln.

  Linje 17, 58, 121, 159, Svart, Gul och Blå express mot centrum

  Linjerna får hållplatsläge C vid Svingeln.

  Linje 19 Backa-city-Fredriksdal, linje 25 Länsmansgården-Linnéplatsen

  Linje 19 kör via Brunnsparken – Kungsportsplatsen – Valand – Vasaplatsen. Linje 25 har ändrade hållplatslägen på Grönsakstorget: C och D, linjen kör via Viktoriabron.Förändringarna sker då Vasabron är avstängd till och med 8 april 2018 på grund renovering.

  Linje 25 Länsmansgården-Linnéplatsen

  Avgångarna från Länsmansgården på morgonen måndag-fredag som kört till Brunnsparken kör nu ända till Linnéplatsen. Likaså startar avgångarna till Länsmansgården på eftermiddagen måndag-fredag från Linnéplatsen.

  Linje 27 Volvo Torslanda-Eketrägatan

  I riktning mot Volvo Torslanda stannar linjen på hållplatsläge G vid Eketrägatan.

  Linje 37 Kungälv-Kornhall-Hjalmar Brantingsplatsen

  Befintlig avgång från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 19:30 avkortas till Kornhalls Färjeläge klockan 19:54. Från Kornhalls Färjeläge kan man resa vidare 19:57 med anropsstyrda linje 39 mot Eriksdal och Klareberg. 

  Linje 39 Säve station-Kornhall-Eriksdal-Klareberg

  En ny anropsstyrd tur sätts in på linje 39 från Säve station klockan 19:52 och är vid Kornhalls färgeläge klockan 19:57, Eriksdal 20:09 och Klareberg 20:19.

  Linje 46 Körkarlens gata-Tagenevägen-Kärra-Klareberg

  Ny linje som kör klockan 06:00-19:00 en gång i halvtimmen vardagar. I Klareberg vänder bussen vid hållplatsläge B och vid Körkarlens gata vid hållplatsläge E. Linje 46 ersätter linje 402 på denna sträcka. Syftet är att fortsättningsvis erbjuda resmöjligheter för resenärer till och från Tagenevägen.

  Linje 47 Tuve-Hjalmar Brantingsplatsen

  Linjen får en ny kvällsavgång från Körkarlens gata klockan 20:11, passerar hållplats Calvert klockan 20:17 och är framme på Hjalmar Brantingsplatsen klockan 20:25.

  Linje 50 Frölunda Torg-city-Kallebäck

  Linjen kör var 5:e minut på morgonen (istället för var 8:e minut) i båda riktningarna.

  Linje 50 Frölunda Torg-city-Kallebäck, linje 90 Frölunda Torg-Gråberget-Brunnsparken, linje 91 Nils Ericson terminalen-Påvelund-Frölunda Torg, linje 97 Frölunda Torg-Påvelund-Fiskebäck, linje 197 Fiskebäck-Påvelund-Brunnsparken

  Vi byter hållplatslägen vid Beryllgatan för att bussar som behöver längre tid vid hållplats inte ska stå i vägen för varandra. Läge A: linje 50 mot Kallebäck, linje 90 mot Stenpiren, linje 91 mot Stenpiren, linje 97 mot Fiskebäck, linje 197 mot Fiskebäck, linje 197 mot Stenpiren.Läge B: linje 50 mot Frölunda torg, linje 91 mot Frölunda torg, linje 97 mot Frölunda torg.Läge C: linje 90 mot Frölunda torg.

  Linje 58, 173, 311, 519, Blå express mot E6/E45/Utby

  Linjerna får hållplatsläge F vid Svingeln.

  Linje 60 Redbergsplatsen-Masthugget

  Linje 60 kör nu var 6:e minut måndag-fredag cirka klockan 09:00-10:00 och 12:00-14:00. Linjen kör tätare även under dagtid på helgerna: på lördagar var 8 minut under och på söndagar var 10 minut.

  Linje 62 Redbergsplatsen-Skår

  Linjen kör en gång i kvarten på sträckan Redbergsplatsen - Strömmensberg mellan klockan 20:00 och 22:00. Linjen kör nu alltid i samma riktning runt Strömmensberg på alla dagar.

  Linje 71 Eriksbo-Angered C, linje 78 Eriksbo-Gamlestadstorget

  Linje 71 kör var 20 minut dagtid måndag-fredag istället för var 30 minut som hittills. På kvällstid vardagar kör linjen var 30 minut. På lördag-söndag kör linjen var 30 minut mellan klockan 09:00 och 18:00 istället för en gång i timmen som hittills. Övrig tid kör linjen en gång i timmen.

  Linje 78 kör var 20 minut under morgon och eftermiddag måndag-fredag istället för en gång i kvarten som hittills. På kvällstid vardagar kör linjen en gång i halvtimmen. På lördag-söndag kör linjen en gång i halvtimmen istället för var 20 minut som hittills mellan klockan 09:00 och 18:00. Övrig tid under helgen kör linjen en gång i timmen. 

  Linjerna 71 och 78 kör båda delsträckan Eriksbo-Hjällbo. Tidtabellerna för linjerna har samordnats så att det blir jämnt med turer på sträckan:

  • måndag-fredag klockan 04:40-06:10 en gång i kvarten, klockan 06:25-18:55 var 10 minut

  • måndag-fredag kvällstid en gång i kvarten

  • lördag-söndag morgon och kväll en gång i halvtimmen, klockan 09:00-18:00 en gång i kvarten.

  Linje 73, 75, 76, 77 Lövgärdet/Rannebergen-Angered centrum

  Linjerna får var sin extra avgång på morgonen strax efter klockan 06:00. Detta gör att linjerna kör var 10:e minut mellan klockan 06:00 och 09:00 måndag-fredag. 

  Linjerna 73A, 73B, 75 och 76 kör var 10 minut på lördagar och var 12 minut på söndagar mellan klockan 10:00 och 18:00.

  Linje 90 Frölunda Torg-Stenpiren

  Linje 90 får Stenpiren som slut- och starthållplats istället för Brunnsparken.

  Linje 91 Stenpiren-Frölunda Torg

  Alla turer börjar och slutar på Stenpiren istället för att köra via Lilla Bommen till Nils Ericson terminalen. Förändringen beror på att delar av Nils Ericson terminalen monteras ned för att ge plats för andra byggnadsarbeten i området.

  Linje 114 Ö-snabben Saltholmen-Brunnsparken

  Linjen får 11 nya avgångar på lördagar under vinterhalvåret. De nya turerna får passning till sex båtturer i båda riktningarna, främst till och från linje 283. Sluthållplatsen för Ö-snabben flyttas till Brunnsparken, hållplatsläge K. Linjen kör inte via Lilla Bommen och Nils Ericson terminalen längre.

  Linje 121 Torslanda-Lindholmen-Partille

  Linjen kör en gång i halvtimmen även på dagtid måndag-fredag mellan Torslanda och Lindholmen. Sluthållplats på Lindholmen blir Regnbågsgatan. Linje 121 mot Lindholmen stannar på hållplatsläge B vid Nordstan. Linjen kör via Volvo Torslanda på vägen mot Torslanda fram till klockan 12:00 och på vägen från Torslanda efter klockan 12:00.

  Linje 121, 501, 502, 503, 513, 515 mot E20/Partille/Lerum

  Linjerna får hållplatsläge D vid Svingeln.

  Linje 148 Amhult-Angered

  Linjen får en ny tur klockan 05:37 från Amhult Resecentrum till Angered Centrum via Volvo Tuve och Volvo Torslanda.

  Linje 173 Heden-Gårdsten-Heden, linje 519 Jonsered-Svingeln-Heden

  Linjen får hållplatsläge D vid Heden.

  Linje 193, 194, 196, 197 Frölunda Torg-Stenpiren

  Linjerna 194 och 197 görs om till snabblinjer med endast morgontrafik. LInje 197 får ytterligare en morgontur. Eftersom linje 197 inte kör på eftermiddagen får linje 97 fler avgångar från Frölunda Torg till Fiskebäck som ersättning.

  Linjerna 193, för områdena runt Näset och Kannebäck och 196, för områdena runt Åkered och Önnered, är nya linjer för snabb morgontrafik. Linje 193 kör 6 morgonturer och linje 196 6 morgonturer till Stenpiren. Varannan tur på linje 92 och 94 på morgonen från Näset respektive Opaltorget till Frölunda Torg dras in och ersätts med de nya linjerna 193 och 196.

  Linje 241 Lilla Varholmen-Centralstationen

  En helt ny linje som kör under rusningstid måndag-fredag från Lilla Varholmen och stannar endast på hållplatserna Batterivägen, Långrevsvägen, Hällsviksvägen och Gossbydalsvägen. Linjen kör sedan direkt till Järnvågen och via Stenpiren till Nils Ericson terminalen. På eftermiddagen kör linje 241 även via Amhult resecentrum, Sörredsvägen och Vädermotet på väg till Järnvågen och kör sedan direkt till Nils Ericson terminalen.

  Mot Lilla Varholmen kompletterar linje 241 linjerna 290 och 291 genom att alltid köra via Amhult resecentrum. Linjen kör alltså på morgonen från Nils Ericson terminalen direkt till Järnvågen, vidare via Vädermotet, Sörredsvägen och Amhult resecentrum, sedan endast via hållplatserna Gossbydalsvägen, Hällsviksvägen, Långrevsvägen och Batterivägen till Lilla Varholmen. På eftermiddagen kör linje 241 även via Lilla Bommen och Stenpiren men sedan direkt till Amhult resecentrum.

  Linje 290 och 291 Norra skärgården

  Linje 290 och 291 får fler turer på dagtid lördag-söndag mellan Hönö Pinan och Burö respektive Fotö. Detta gör det möjligt att resa mellan Hälsö, Öckerö, Hönö och Fotö med byte på antingen Hönö Norra, Västra Gärdet eller Hönö Pinan. 

  Båda linjerna får ändrad körväg på Hönö:

  Linje 290 kör från Burö till Hönö Norra (nytt hållplatsläge C) vidare via Västra Gärdet till Hönö Pinan. Vid Västra Gärdet kan man byta till linje 291 mot Fotö.

  Linje 291 från Fotö kör till Hönö Norra (nytt hållplatsläge B) vidare till Hönö Pinan (ej via Västra Gärdet). På Hönö Norra kan man byta till linje 290 mot Burö. 

  Observera att det är endast i ovan beskrivna riktning som linjerna byter plats med varandra.

  Linje 296 Öckerö-Kalvsund-Framnäs-Grötö

  Turen klockan 16:07 från Öckerö förlängs och kör nu även till Grötö med ankomst där klockan 16:35. Ny avgång från Grötö klockan 16:35. Gäller endast sön- och helgdagar.

  Linje 310 Håltet-Göteborg, linje 320 Tjuvkil-Kärna-Säve-Göteborg

  Linje 310 får en ny avgång klockan 08:35 måndag-fredag från Nils Ericson terminalen till Rollsboskolan samt två nya avgångar måndag-fredag klockan 14:05 respektive 16:05 från Bilgatan Östra till Nils Ericson terminalen.

  Linje 320 får nya avgångar enligt följande:

  - klockan 07:03 måndag-fredag från Kungälv via Ytterby till Tjuvkilsboden och vidare till Kärna.

  - klockan 07:43 från Kärna via Kornhall och Säve till Nils Ericson terminalen. 

  - klockan 13:22 måndag-fredag från Kärna till Tjuvkilsboden.

  - klockan 14:45 och 17:15 måndag-fredag från Nils Ericson terminalen via Säve, Kornhall, Kärna och Tjuvkilsboden till Ytterby.

  Nuvarande avgång klockan 18:00 måndag-fredag från Kärna till Tjuvkilsboden ersätts med 17:15-avgången ovan.

  Linje 515 Furulund-Partille-Östra Sjukhuset-Svingeln

  Linjen får hållplatsläge E vid Östra Sjukhuset.

  Linje 519

  Linjen får hållplatsläge D vid Heden.

  Röd express Lilla Varholmen-Landvetter

  Linjen kör var 15 minut under dagtid (cirka klockan10:00-18:00) på lördagar och söndagar istället för en gång i halvtimmen som tidigare.

  Svart express Amhult-Vallhamra

  Linjen får två nya avgångar, klockan 08:49 från Torslandakrysset till Centralstationen och klockan 08:48 från Ljungkullen till Centralstationen måndag-fredag. I riktning mot Svingeln respektive Amhult stannar linjen på hållplatsläge E vid Östra Sjukhuset. 

  Avgång klockan 08:34 från Torslandakrysset kör endast till Centralstationen istället för till Östra sjukhuset som tidigare.

  Linje 751 Mölnlycke-Mölndal-Frölunda

  Avgången som startat från Mölndal station klockan 09:17 startar nu redan från Kyrkogårdsgatan klockan 09:03. Avgången som startar klockan 14:21 från Frölunda Torg mot Mölndal station kommer nu att köra ända till Kyrkogårdsgatan och är framme klockan 14:57.

  Linje 753 Heden-Mölndal-Chalmers-Heden

  En ny avgång sätts in måndag-fredag klockan 05:14, lördag-söndag klockan 05:45, från Bifrost via Åby till Heden. Ett antal turer kortas på grund av få resenärer.

  Linje 758 Heden-Mölndal-Marklandsgatan

  I rikning mot Heden via Mölndal stannar linjen på hållplatsläge C vid Marklandsgatan.

  Spårvagn

  Linje 7 Tynnered-Sahlgrenska-city-Bergsjön

  Spårvagnslinje 7 kör var 6:e minut från Komettorget fram till klockan 08:30 istället för var 8:e minut som hittills. Syftet är att minska trängseln ombord.

  Linje 11 Saltholmen-Ekedal-city-Bergsjön

  Spårvagnslinje 11 kör var 6 minut från Komettorget fram till klockan 08:30 istället för var 8:e minut som tidigare. Förändringen sker för att minska trängsel ombord.

  Båt

  Linje 281 Saltholmen-Vrångö

  Befintlig tur från Styrsö Tången klockan 07:01 till Saltholmen tidigareläggs cirka 10 minuter och fortsätter efter Saltholmen till Stenpiren via Lindholmen och är framme klockan 08:04. 

  Ny tur från Stenpiren klockan 08:39 via Lindholmen är framme i Saltholmen klockan 09:14. Båten fortsätter därifrån som befintlig tur klockan 09:20 till Asperö och Brännö. 

  Befintlig tur från Vrångö klockan 14:22 fortsätter efter Saltholmen via Lindholmen till Stenpiren och är framme klockan 16:06.

  Ny tur från Stenpiren klockan 16:50 kör via Lindholmen till Saltholmen och är framme klockan 17:25. Båten fortsätter därifrån som befintlig tur klockan 17:30 till Köpstadsö, Styrsö och Brännö.  Dessutom tillkommer en tur på linje 283 måndag-fredag från Saltholmen klockan 17.00 till Brännö Rödsten och tillbaka. 

  Linje 284 Saltholmen-Knarrholmen

  Linjen får fler avgångar: en kvällstur till och från Knarrholmen på fredag och lördag runt klockan 22.00, 20 augusti-28 oktober 2017 och 1 april-16 juni 2018. Denna tur kör inte via Stora Förö. 
  Turen på lördagar från Saltholmen klockan 16.00 går till Knarrholmen, Stora Förö och tillbaka under än längre period än tidigare, nämligen även mellan 10 december och 24 mars.

  Linje 286 Älvsnabbare Lindholmen-Stenpiren

  Linjen får tidigare avgångar på morgonen, första redan klockan 06:25 från Lindholmspiren och klockan 06:34 från Stenpiren för att därefter köra var 7-8:e minut under morgonrusningen.


 • Orust-, Tjörn- och Stenungsundsexpressen

  Ersättningsbussar för tåg kommer att stanna vid hållplatsläge A vid Stenungsund station. Stenungsundsexpressen kommer att avgå från hållplatsläge F som ligger något längre bort från perrongen. Tjörn- och Orustexpressen kommer att stanna vid hållplatsläge E. Lokalbusslinjerna stannar vid hållplatsläge:

  Linje 2 och 4 stannar vid hållplatsläge B.
  Linje 1 stannar vid hållplatsläge C.
  Linje 3 stannar vid hållplatsläge F.
  Linje 5 stannar vid hållplatsläge D.
  Linje 13 stannar vid hållplatsläge F.

  Partille

  Linje 519 Jonsered-Heden

  Fler turer sätts in på morgon klockan 06:30-09:00 från Jonsered till Göteborg och på eftermiddag klockan 15:00-18:00 från Göteborg till Jonsered. Morgonturen klockan 06:30, som tidigare startat från Partille centrum, startar nu från Jonsered och kör mot Heden. Eftermiddagsturen klockan 17:56 från Heden, som hittills kört till Partille centrum, kör nu till Jonsered.

  Linje 514 Partille-Vallhamra Torg

  Linje 514 kör via Vallhamra Torg till Ljungkullen och vidare till Östra Sjukhuset. Linjen kör inte längre till Svingeln och Munkebäcksmotet. Resenärer till dessa hållplatser kan byta till Svart Express eller linje 515 vid Vallhamra Torg.

  Mölndal

  Linje 755 Kållered-Mölndal, linje 765 Kållered-Tulebo

  Linje 755 kör från Kålleredgården (Bölet) – Kållered station (västra sidan) – IKEA – Kållered station (östra sidan) – Rävekärrsgatan – Mölndal station. Tidigare körde linjen efter Hasseldungen till Torrekulla mot Kållered station (västra sidan) och Bölet. 

  Nu får linje 755 och 761 gemensam linjesträckning mellan Mölndal station och Kållered station (östra sidan). Det gör att det går en buss cirka varje kvart på denna sträcka måndag-fredag på dagtid, på kvällen blir det glesare turer då endast linje 761 kör där.

  Linje 755 kör en gång i halvtimmen måndag-fredag fram till kvällen på sträckan Kålleredgården (Bölet) – Mölndal station och en gång i kvarten på sträckan Kålleredgården – Kållereds station (västra sidan) på morgonen respektive Kållereds station (västra sidan) – Kålleredgården på eftermiddagen. På kvällstid vardagar kör linjen inte till Mölndal station utan endast sträckan Kålleredgården – Kållered station (västra sidan) – IKEA – Kållered station (östra sidan) var 30 minut.

  Tidtabellen är anpassad till och från pendeltåg vid Kållered station (västra sidan). 
  På lördag-söndag efter klockan 19:00 kör linje 755 en gång i timmen till och från Kålleredsgården.
  OBS! Tidtabellen för linje 755 och linje 761 går omlott så att linjerna sammanräknat kör en gång i kvarten förbi Rävekärr under de tider som linje 755 kör till Mölndal station.

  Linje 765 kör sträckan Tulebohöjd – Kållereds station en gång i halvtimmen måndag-fredag hela dagen samt klockan 10:00-19:00 på lördag-söndag, övrig tid en gång i timmen. Tiderna är anpassade till pendeltåg i Kållered samt byte till linje 755 till och från Ikea samt Bölet.

  Landvetter

  Linje 612 Landvetter resecentrum-Landvetter

  Den nya linjen kör var 15 minut klockan 06:00-09:00 och 15:00-19:00 och övrig tid var 30 minut måndag-fredag. Efter klockan 20:00 körs linjen som en anropsstyrd linje fram till klockan 24:00. På lördagar och söndagar körs turerna som anropstyrda turer klockan 06:00-08:00, därefter som vanliga turer klockan 08:00-20:00 och sedan som anropsturer igen klockan 20:00-24:00.

  Alingsås

  Linje 2 Terminalen-Brogården-Bolltorp

  Linje 2 delas upp i två linjer: 2 och 3. Linje 2 går norr om terminalen till Bolltorp och omvänt. Linje 3 går söder om terminalen till Stadsskogen och omvänt. Linje 21 och 22 byter namn till 31 och 32 till följd av ovan ändring och hör ihop med linje 3.

  Alingsåssnabben

  Ny pendlarlinje från områdena Lövekulle och Stadsskogen i Alingsås till Svingeln i Göteborg och åter. Linjen startar vid Talluddsvägen, går via Stadsskogen - Hedvigsberg ut på E20 och sedan direkt till Svingeln och omvänt. Linjen kör 5 turer i båda riktningarna vid tider som många pendlar måndag-fredag. Hela resan från Alingsås till Göteborg beräknas ta 45 min.

  Linje 567 Bryngenäs-Torvmossen-Terminalen

  Hållplats Myrvägen flyttas ut till Prästrydsvägen. Hållplatserna Kärrvägen och Mossvägen dras in liksom hållplats Hjortronvägen på Tuvebergsvägen. Ny hållplats med namn Pulkabacken kommer till mellan Köpmansgatan-Prästerydsvägen.

  Kungälv

  Linje 311 Kungälv-Bäckebol-Göteborg

  Linjens nya ändhållplats blir Svingeln istället för Nils Ericson terminalen. Vidare ska linjen alltid köra via Rollsbo i Kungälv (ICAs centrallager). Linjen kör en gång i halvtimmen på morgonen måndag-fredag och får också en senare tur på tidig kväll i båda riktningarna måndag-fredag. På lördag-söndag kör linjen sträckan Kareby-Bäckebol endast en gång i timmen på dagtid. På sträckan Bäckebol-Svingeln kör linjen även i fortsättningen en gång i halvtimmen på helgerna.

  Ale

  Linje 401, 402, 414, 415, 431, 146 Ale-Kungälv

  Linje 401 ska köra sträckan Angered-Surte-Bohus-Kungälvs busstation, får även nattrafik. Linje 402 ska köra sträckan Jennylund-Bohus-Nödinge. Linje 401 och 402 är anpassade till Alependeln i Bohus.Linje 415 kör dagtid sträckan Nödinge-Dammekärrsvägen, tidtabellen anpassas till tågtider. Under rusningstider kör linjen även till Bönabo. Linjen har hittills varit anropsstyrd, nu körs den anropsstyrda trafiken av linje 416 istället.
  Linje 46 tar över trafiken på Tagenevägen.

  Linje 414 och 431 får fler avgångar, en gång i halvtimmen i rusningstid. 

  Linjerna får tydligare linjesträckningar och tätare trafik, de kör en gång i halvtimmen under rusningstid. Linje 414 skyltar om och blir 431 i Kollanda och vice versa för vidareresor på respektive linje.

  Linje 414 Kollanda-Starrkärr-Alsfors-Nödinge

  Linjen får en ny hållplats, Svenstorp Södra.

  Linje 434 Getås-Skepplanda-Älvängen

  Linjen får en ny hållplats, Skår.

 • Linje 1, 2, 5 och 8 Borås stadstrafik

  Linjerna 1, 2 och 8 får en extra tur i båda riktningarna på söndagskvällar. Dessutom får linje 5 en extra tur i båda riktningarna söndag-torsdag.

  Linje 5 Brämhult-centrum-Sjömarken, linje 21 Viared norra-centrum, linje 101 Göteborg-Bollebygd-Borås, linje 120 Göteborg-Viared-Regementsstaden, linje 159 Dalsjöfors-Borås-Sandared, linje 404 Bollebygd-Olsfors-Borås

  Hållplats SP döps om till hållplats Brinellgatan.

  Linje 76 Hester-Karlsnäs-Vist industriområde, linje 209 Falköping-Ulricehamn-, linje 261 Ljug-Timmele-Ulricehamn, linje 263 Tolkabo-Getared-Ulricehamn, linje 265 Trädet-Timmele-Ulricehamn

  Hållplats Vist festgård byter namn till Ubbarpsvägen.

  Linje 120 Göteborg-Viared

  Linje 120 kommer att köra till och från Regementsstaden istället för SP som hittills. Den förlängda linjesträckningen innefattar hållplatserna Fjällgatan, Västeråsen och Hållingsgatan. Hållingsgatan blir ny ändhållplats.

  Linje 300 Kinna-Göteborg

  Linjen får två nya avgångar från Kinna på lördagar, klockan 07:06 och 08:06.

  Linje 351 Tranemo-Lockryd-Borås

  Linje 351 kör vidare till Borås från Lockryd klockan 17:37. Då kan linjen avgå klockan 18:14 från Borås till Svenljunga.

  Syftet med förändringen är att alla skall få plats från Borås och veta att barnvagnar säkert kommer med. De kunder som tidigare åkte med linje 361 till Lockryd och sedan bytte till linje 351 kan nu sitta kvar på bussen vid Lockryd station.

  Linje 543 Herrljunga-Alingsås

  De fyra avgångar som hittills varit inställda under fyra sommarveckor körs nu hela året. Detta ger fler resmöjligheter på tider som är attraktiva för pendling till arbete och studier.

  Linje 550 Borås-Alingsås

  Hållplats Stormarknaden byter namn till Vimpeln. 

  Linje 584 Ljurhalla-Nårunga-Ljurhalla-Vårgårda

  Linjen kommer att starta redan från Vårgårda station klockan 06:45 och är vid hållplats Vaselid som vanligt klockan 07:00.

  Linje 584 Vårgårda-Asklanda-Vårgårda

  Linjen kommer att starta vid Vårgårda station klockan 05:22 och 06:58 och är vid hållplats Ljurhalla klockan 05:37 respektive 07:13.

 • Linje 1 express Skövde-Trollhättan, linje 100 Lidköping-Grästorp, linje 102 Lidköping-Vara och linje 138 Häggesled-Lidköping.

  Hållplats Ågårdsskolan dras in. Vi hänvisar till hållplats Arenan, som ligger vid Lidköping Arena. 

  Linje 1 och 2 Lidköpings stadstrafik

  Linje 1 i Lidköping ändrar körväg söder om Lidköping resecentrum. Istället för att köra Änghagen-Lidåker-Ågårdsskogens vårdcentral, kommer den istället gå till Änghagen via Lidåker.

  Linje 2 kommer att köra till Ågårdens vårdcentral, eftersom linje 1 inte gör det längre.

  Linje 4 Trädgårdsstaden-Skövde resecentrum-Hasslum

  Linje 4 förlängs i den nordöstra änden för att nå fler nybyggda områden i Trädgårdsstaden. Två nya hållplatser tillkommer; Vilkmansgatan och Trädgårdstadens skola. Hållplats Örbäcksgatan dras in och hållplats Grenanders gata flyttas. Dessutom får linjen nattrafik på helgerna. Tillsammans med befintlig nattrafik på linje 10 ger detta ett heltäckande utbud av nattrafik i Skövde stadstrafik.

  Linje 1 express Trollhättan-Lidköping-Skövde

  Linjen får tre nya turer i vardera riktningen Lidköping-Skövde måndag-fredag och en ny tur i vardera riktningen Trollhättan-Lidköping måndag-fredag. Vidare får linjen fler turer på helgerna: fyra turer i vardera riktningen på lördagar och två turer i vardera riktningen på söndagar. Turerna kommer i så stor utsträckning som möjligt att passa till tågavgångar för att möjliggöra snabbt resande till/från Stockholm och Göteborg. Hållplats Ågårdsskogens ersätts av hållplats Arena som ligger vid i Lidköping Arena.

  Linje 159 Vara-Kvänum

  Linjen får tre nya anropsstyrda turer i båda riktningarna på söndagar, med passning i Vara till tåg till/från Göteborg.

  Linje 200 Skövde-Skara-Lidköping

  Linjen får en ny anropsstyrd tur från Axvall klockan 05:22 som är framme i Skövde klockan 05:49 med passning till tåg mot Göteborg med avgång klockan 05:59, tåget är framme i Göteborg klockan 07:40.

  Linje 502 Gullspång-Mariestad

  Nya resmöjligheter på lördag och söndag. Turerna är anpassade till/från linje 500 för vidare resa till/från Skövde. 
  Lördag: Från Gullspång klockan 11:27, framme i Mariestad klockan 12:07. Från Mariestad klockan 14:20, framme i Gullspång klockan 15:00.
  Söndag: Från Gullspång klockan 08:50, framme i Mariestad klockan 09:30. Från Mariestad klockan 11:20, framme i Gullspång klockan 12:00.

  Linje 506 Mariestad-Götene

  Linjen får ett antal anropsstyrda turer Mariestad-Götene, dagtid på lördagar. Förändringen ger fler resmöjligheter mellan Lidköping och Mariestad ihop med Kinnekulletågets avgångar och linje 106.

  Linje 200 Skövde-Lidköping, linje 135 Lidköping-Vinninga

  Hållplats Kartåsen väg 184 tas bort då vägen byggs om till en mötesfri väg.

  Linje 217 Skara busstation-Uddetorp

  Vi justerar tiderna för befintliga turer för att passa skolans sluttider: vi kör klockan 16:05 måndag-torsdag och klockan 15:12 på fredagar från Uddetorpsskolan.

  Linje 221 Götene-Hällekis

  Vi sätter in två anropsstyrda turer på linje 221 för att de som bor i Hällekis och Östersäng ska kunna komma till Götene mitt på dagen. Från Östersäng åker man med Kinnekulletåget och byter i Forshem.

  Linje 308 Tidaholm-Mullsjö

  Linjen kommer att stanna även på följande hållplatser framöver: hållplats Vulcan, Hörnviksgatan, Baltak väg 193 och Skogagården. Detta gäller även de anropsstyrda turerna på linjen.

  Linje 317 Falköping-Kinnarp-Åsarp, linje 209 Falköping-Ulricehamn

  Linjerna får en ny hållplats med namn Ulricehamnsrondellen vid Ållerbergs center i Falköping.

  Linje 400 Skövde-Tibro-Fagersanna-Karlsborg, linje 401 Skövde-Tibro-Karlsborg, linje 420 Karlsborg-Forsvik-Sätra

  Linjerna 400 och 401 förlängs till ny ändhållplats 2 km norr om Karlsborgs busstation. Den nya hållplatsen kommer flyttas 200 meter norrut och får namnet Göta kanal. Ytterligare hållplats, Strömmen, tillkommer mellan hållplatserna Karlsborgs busstation och Göta kanal. Förändringen görs på grund av stor nybyggnation i norra Karlsborg.

  Linje 420 får delvis ändrad och kortare linjesträckning. Vissa turer får ändhållplats Göta kanal, där man kan byta till linjerna 400 och 401. Skolturerna kör som tidigare. Linjen kör inte längre till hållplats Götiska valvet.

  Linje 401 Skövde-Tibro

  Linjen får en ytterligare avgång i båda riktningarna på eftermiddagen.

  Linje 500 Skövde-Mariestad, linje 610 Skövde-Stöpen-Tidan, Linje 613 Skövde-Timmersdala-Lerdala, linje 615 Stöpen-Berg-Lerdala

  Hållplatsen Lunnahult byter namn till Norra Ryd.

  Linje 514 Mariestad-Moholm-Töreboda

  Linje 514 delas upp i två linjer: linje 514 som kör Moholm-Mariestad och linje 534 som kör Moholm-Töreboda.

 • Kungsbacka–Göteborg

  Vi sätter in fler avgångar måndag–fredag: klockan 08:30 och 14:30 från Göteborg mot Kungsbacka samt från Kungsbacka mot Göteborg klockan 09:04 och 15:04.

  Varberg–Göteborg

  Vi sätter in fler avgångar måndag–fredag: från Varberg klockan 06:35 och från Göteborg klockan 17:10.

  Göteborg–Alingsås

  Vi sätter in nya tågavgångar måndag–fredag: från Göteborg klockan 04:40 och från Alingsås klockan 05:10.

  Falköping–Skövde

  Ny avgång måndag–fredag klockan 06:24 från Falköping mot Skövde. En ny avgång sätts dessutom in klockan 12:05 på söndagar Falköping–Skövde.

  Skövde–Töreboda

  På lördagar dras avgången klockan 06:43 in. På söndagar ställs avgången klockan 14:40 från Skövde mot Töreboda samt avgången klockan 15:23 från Töreboda mot Skövde in. För de avgångar som ställs in finns alternativa avgångar med tåg i närliggande tidslägen.

  Töreboda–Skövde–Göteborg

  Ny avgång från Göteborg till Skövde lördagar klockan 19:00 och från Skövde till Göteborg söndagar klockan 11:31. 

  Örebro–Mariestad–Lidköping–Göteborg

  En översyn av hela trafikupplägget på Kinnekullebanan har genomförts med syftet att öka resandet. Justerade avgångstider på flera tåg måndag–fredag. Det blir förbättrade anslutningar i Herrljunga och Hallsberg samt att tågen får en jämnare spridning över dagen.

  Nya tåg måndag–fredag till och från Göteborg: ankomst Göteborg klockan 09:40, avgång Göteborg klockan 08:25 och 11:05 (i dag klockan 09:30).

  Tåget Mariestad–Hallsberg klockan 17:55 tidigareläggs till klockan 16:19.

  Förbättrade anslutningar i Herrljunga omkring klockan 16. Restiden Göteborg–Lidköping och omvänt blir 10–15 minuter kortare än i dag.

  Förbättrade anslutningar i Hallsberg: kvällsförbindelsen Stockholm–Hallsberg–Mariestad måndag–fredag och söndag får 20 minuter kortare restid.

  Ändrade avgångstider på måndag–fredag eftermiddag från Mariestad mot Lidköping: avgångarna klockan 15:46, 17:02 och 17:57 blir i den nya tidtabellen klockan 14:32, 16:25 och 17:43.

  Ändrade avgångstider på måndag–fredag eftermiddag från Lidköping mot Mariestad: avgångarna klockan 15:43 och 16:58 blir i den nya tidtabellen klockan 15:27 och 17:33.

  Ändrade avgångstider på måndag–fredag eftermiddag från Lidköping mot Herrljunga: avgångarna klockan 14:44, 15:15 och 17:04 blir i den nya tidtabellen klockan 14:14, 15:28 och 17:19.

  Ny avgång från Lidköping till Hallsberg på lördagar klockan 09:13 med snabb vidare förbindelse mot Stockholm.

  Ny förbindelse från Göteborg till Lidköping på lördagar: avgång från Göteborg klockan 20:55 med anslutning i Herrljunga och ankomst till Lidköping klockan 22:45.

  Uddevalla–Herrljunga

  Vi drar in två tågavgångar måndag–fredag: avgång klockan 10:19 från Uddevalla mot Herrljunga samt avgång klockan 10:34 från Herrljunga mot Uddevalla. Indragningen beror på lågt resande.

  Vänersborg–Trollhättan–Göteborg

  Vi sätter in nya tågavgångar på lördag klockan 06:59 från Göteborg och klockan 07:09 från Vänersborg samt söndag klockan 09:59 från Göteborg och klockan 10:09 från Vänersborg.

  Säffle–Trollhättan–Göteborg

  Avgång klockan 11:15 på söndagar från Göteborg till Säffle flyttas till klockan 16:15. Flytten genomförs för att anpassa avgångstiden till när det är flest resande.

  Halden–Trollhättan–Göteborg

  Avgången från Halden flyttas från klockan 07:20 till klockan 07:42. Avgången från Göteborg klockan 14:15 lyttas till klockan 14:45. 

  Munkedal–Uddevalla

  Avgång klockan 06:38 från Munkedal flyttas till klockan 07:22. Tåget fortsätter inte till Göteborg, resenärer till Göteborg kan byta tåg i Uddevalla. Flytten motiveras av lågt resande i befintlig avgång och för att skapa bättre resmöjligheter när resandet är som störst.

 • Landvetter

  Linje 612 Landvetter resecentrum-Landvetter

  Den nya linjen kör var 15 minut klockan 06:00-09:00 och 15:00-19:00 och övrig tid var 30 minut måndag-fredag. Efter klockan 20:00 körs linjen som en anropsstyrd linje fram till klockan 24:00. På lördagar och söndagar körs turerna som anropstyrda turer klockan 06:00-08:00, därefter som vanliga turer klockan 08:00-20:00 och sedan som anropsturer igen klockan 20:00-24:00.

  Ale

  Linje 415 Sandsjödal-Bönabo-Nödinge

  De två anropsstyrda turerna som linje 415 kört flyttas till linje 416 som redan är en anropsstyrd linje. Linje 416 kommer då också att stanna på hållplatserna Lindåsen, Dalabäcken och Bönabo.

  Lerum

  Linje 526 Aggestorp-Gråbo

  Linjen får ytterligare 4 turer i båda riktningarna klockan 18:00-21:00 måndag-fredag. På lördag och söndag tillkommer det två turer i båda riktningarna, befintliga två turer i båda riktningarna får nya tider. 

  Linje 527 Tolsjöhult-Gråbo

  Linjen får ytterligare 4 turer i båda riktningarna klockan 18:00-21:00 måndag-fredag. På lördag och söndag tillkommer det 2 turer i båda riktningarna och dagens 2 turer i båda riktningarna får nya tider.

  Skaraborg

  Linje 22 Skövde

  Linjen tas bort på grund av lågt resande.

  Linje 663 Vårgårda-Fåglum-Nossebro

  Två nya avgångar sätts in på morgonen från Fåglum: klockan 06:46, framme i Nossebro klockan 07:00 med passning till linje 660 mot Trollhättan, samt klockan 07:26, framme i Nossebro klockan 07:40 med passning till linje 104 mot Vara.

  Linje 773 Falköping

  Linjen läggs ned på grund av för få resor. Hållplatserna Motell Ålleberg och Ållerberg Flygmuseét tas bort. Ålleberg får Närtrafik istället.

 • Närtrafikkartorna för samtliga kommuner uppdateras årligen i samband med tidtabellsskiftet utifrån hur resmöjligheterna med den linjelagda trafiken ser ut. Då justeras även de gröna och vita områdena som visar var Närtrafikresor är möjliga. 

  Hjo

  Vi utökar Närtrafiken så att du nu även kan resa med den på lördag-söndag.

  Karlsborg

  Vi utökar Närtrafiken så att du nu även kan resa med den på lördag-söndag. Det tillkommer ytterligare en hållplats, Göta Kanal.

  Lerum

  Linjen får ny hållplats i Sjövik (Sjövik busstation).

  Tibro

  Vi utökar Närtrafiken så att du nu även kan resa med den på lördag-söndag.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val