Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör bland annat trafiksituation, vädret, vägarbeten eller tekniska problem att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken.  

Information om långväga tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. 


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
751 606 Linje 751, hållplats Persikovägen till Sjökullevägen i båda riktningar är tillfälligt indragen på grund av rådande väglag.
402 697 Linje 402, hållplats Jennylund och Bohushöjd är tillfälligt indragna på grund av rådande väglag.
Rosa express 1013 58 1137 Extrabussar förstärker vissa busslinjer måndag till fredag
Byfogdegatan, Linje 167, hållplats Byfogdegatan i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Gamleatadstorget på grund av vägarbete.
Almåsskolan, Västgötagatan, Linje 2, 3, 8, 19, 153 och 550, hållplatserna Almåsskolan och Västgötagatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete på Alingsåsvägen.
Hertig Johans torg, Linje 21, hållplats Hertig Johans torg är tillfälligt indragen mot Skövde resecentrum på grund av ett vägarbete.
290 639 Linje 290, hållplats Blåbärsvägen mot Burö flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Göteborg på grund av vägarbete.
761 614 Linje 761, hållplats Hökegårdsgatan mot Lindome flyttas till ett tillfälligt läge i korsningen Högalidsgatan/Krokslätts parkgata på grund av ett vägarbete.
92 550 94 552 Linje 92, 93 och 94, förseningar på upp till 40 minuter sträckan Frölunda Torg - Hultåsen/Näset och omvänt, dagtid mellan klockan 08:00 - 18:00 på grund av ett vägarbete.
93 551 Linje 92, 93 och 94, förseningar på upp till 40 minuter sträckan Frölunda Torg - Hultåsen/Näset och omvänt, dagtid mellan klockan 08:00 - 18:00 på grund av ett vägarbete.
52 524 Linje 52, hållplats Carlandersplatsen läge A mot Skogome flyttas tillfälligt cirka 75 meter bakåt mot Pilbågsgatan på grund av ett vägarbete.
Isbadet Oasen, Hållplats Isbadet Oasen är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
6 368 Linje 6, hållplats Långemyrsvägen är tillfälligt indragen på grund av vägarbete.
415 1030 Linje 415, hållplats Hallbackevägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
2 1211 Linje 2, hållplats Kungsmässan och Varlaskolan är tillfälligt indragen i bägge riktningar på grund av vägarbete.
Västtågen 18 Västtåg 3288, Göteborg - Vänersborg klockan 22:59 samt Västtåg 3200 klockan 00:01 är inställt från Öxnered, nätter mellan onsdag och torsdag på grund av ett banarbete.
51 300 Linje 51, hållplats SRF Villan är tillfälligt indragen i båda rilktningar på grund av ett vägarbete.
730 760 Linje 730 och 731, Varlaskolan, läge A, mot Kungsbacka avgår för tillfället från läge F på grund av ett vägarbete.
731 761 Linje 730 och 731, Varlaskolan, läge A, mot Kungsbacka avgår för tillfället från läge F på grund av ett vägarbete.
358 677 Linje 358, hållplats Heden och Danestaden är tillfälligt indragna mot Varekil på grund av trafikhinder.
52 524 Linje 52, hållplats Lillhagsparken södra flyttas tillfälligt till Lillhagsvägen på grund av vägarbete.
52 524 Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Västtågen 7 Västtåg 3522, Göteborg - Alingsås klockan 05:20 är inställt på grund av ett banarbete på Alingsås station.
Vara resecentrum (tåg), Framnäs city, Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
Valthornsvägen, Kavlåsvägen, ... Linje 3, och 31, ingen busstrafik sträckan Basunvägen - Musikvägen och omvänt på grund av vägarbete.
Alingsåsterminalen, Alingsås station, Alingsås station, gångtunneln vid stationen är ur bruk på grund av ett underhållsarbete.
31 1174 Linje 31, hållplats Högskolan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Fältspatsgatan, Linje 82 och 758, hållplats Fältspatsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar.
Vårbergsskolan, Hållplats Vårbergsskolan är tillfälligt indragen för samtliga linjer i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
106 139 Linje 106 och 116, hållplats Skeby väg och Källby väg 44 är tillfälligt indragna på grund av ett vägarbete.
116 141 Linje 106 och 116, hållplats Skeby väg och Källby väg 44 är tillfälligt indragna på grund av ett vägarbete.
Kållered köpstad, Linje 755, 760 och 765, hållplats Kållered köpstad är tillfälligt indragen mot Mölndal/Kållered på grund av ett vägarbete.
Gul express 1012 121 1268 Hållplats Sörredsvägen flyttas permanent för samtliga linjer från 12 februari klockan 05:00
Västtågen 11 Västtågen 7 Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Alingsås/Vårgårda påverkas från den 29 januari
550 106 19 1284 Vägarbete påverkar busstrafiken via Alingsåsvägen från måndagen den 12 februari klockan 07:00
Inställda avgångar i tågtrafiken Borås - Göteborg/Uddevalla - Varberg från 12 februari klockan 00:01
73B 1228 40 519 Hållplats Angered centrum får tillfälligt ändrade hållplatslägen för buss från 29 januari
21 282 47 297 Indragna hållplatser vid Syltevägen på grund av vägarbete, från 8 januari
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00
Västtågen 4 Tågtrafiken sträckan Göteborg C - Stenungsund/Uddevalla påverkas kvälls-och nattetid från den 1 januari
31 1174 3 1306 Vägarbete påverkar busstrafiken genom Kavlås från måndagen den 11 december klockan 05:00
Västtågen 1241 Tågtrafiken sträckan Laxå - Mariestad påverkas från den 8 januari
106 139 116 141 Vägarbete påverkar busstrafiken via väg 44, i höjd med Skeby
31 1174 1 24 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan till 31 augusti 2018
2 488 16 499 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen till 9 april 2018
Käpplundaskolan, Linje 2, hållplats Käpplundaskolan mot Skövde resecentrum flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Skövde resecentrum på grund av vägarbete.
Västtågen 21 Västtågen, Uddevalla - Varberg/Borås - Göteborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av kontaktledningsarbete.
Västtågen 16 Västtågen, Uddevalla - Varberg/Borås - Göteborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av kontaktledningsarbete.
Sörredsvägen, Hållplats Sörredsvägen flyttas permanent till nya lägen på grund av vägarbete.
Västtågen 7 Västtågen, Göteborg - Lerum - Alingsås och omvänt, inställda avgångar nätter mot tisdag- nätter mot fredag på grund av ett kontaktledningsarbete.
Angered Centrum, Hållplats Angered centrum får tillfälligt ändrade hållplatslägen för buss på grund av byggnation av Angered Resecentrum.
Västtåg 13447, Töreboda - Göteborg klockan 22:12 är inställt från Vårgårda, måndagar-torsdagar på grund av ett kontaktledningsarbete.
Västtåg 13458, Göteborg - Skövde klockan 22:55 är inställt till Vårgårda, måndagar-torsdagar på grund av ett kontaktledningsarbete.
21 282 Linje 21, 47 samt natturerna på linje 630, hållplats Skoftebyskolan, Frälsegårdsgatan, Härdaregårdsgatan och Gullriset är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
47 297 Linje 21, 47 samt natturerna på linje 630, hållplats Skoftebyskolan, Frälsegårdsgatan, Härdaregårdsgatan och Gullriset är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Västtågen 1241 Västtågen, flera inställda avgångar på sträckan Laxå - Mariestad och omvänt på grund av banarbete.
Västtågen 4 Västtågen, Göteborg-Stenungsund/Uddevalla och omvänt, inställda avgångar kvälls-och nattetid på grund av ett underhållsarbete.
1 643 Linje 1, Bohus - Ytterby, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Gamlestads Torg, Gamlestadstorget ers.hpl, Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D.
158 572 Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.
19 502 Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.
2 488 Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Öresundståg 11123, Göteborg - Kungsbacka klockan 20:55 är inställt på grund av ett banarbete..
52 524 Linje 52, hållplats Doktor Westrings gata mot Skogome flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Doktor Weltzins gata på grund av vägarbete.
52 524 Linje 52, hållplats Doktor Westrings gata mot Linnéplatsen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Doktor Weltzins gata på grund av vägarbete.
Västtågen 996 Surte station, hiss till spår 1 och 2 är ur funktion på grund av underhållsarbete från klockan 09:00 till klockan 16:00 den 7 februari 2018..
78 541 Linje 78, hållplats Alelyckan, läge B, mot Eriksbo flyttas tillfälligt till Lärje Stationsgata.
1 487 3 489 Spårarbete påverkar linje 1 och 3 via Redbergsplatsen från den 23 februari klockan 20:00
11 497 Spårarbete påverkar linje 11 mellan Stigbergstorget och Mariaplan från 3 mars klockan 05:00
78 541 Vägarbete påverkar busstrafiken via Gamlestadsvägen
Blå express 632 Linje 16X, 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå express, Rosa express och Stenungssund express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
17 500 Linje 16X, 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå express, Rosa express och Stenungssund express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
Blå express 632 Linje 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå Express samt Stenungssund Express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
Stenungsund express 914 Linje 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå Express samt Stenungssund Express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
60 529 Linje 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå Express samt Stenungssund Express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
25 507 Linje 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå Express samt Stenungssund Express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
17 500 Linje 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå Express samt Stenungssund Express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
50 523 Linje 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå Express samt Stenungssund Express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
24 629 Linje 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå Express samt Stenungssund Express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
58 1137 Linje 17, 24, 25, 50, 58, 60, Blå Express samt Stenungssund Express, vissa avgångar förstärks på grund av många resande.
3 489 Linje 3, Redbergsplatsen mot Marklandsgatan avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete.
3 489 Linje 1, ingen spårvagnstrafik sträckan Ullevi Norra - Härlanda och omvänt samt linje 3, ingen spårvagnstrafik sträckan Stockholmsgatan - Kålltorp och omvänt på grund av ett spårarbete.
1 487 Linje 1, ingen spårvagnstrafik sträckan Ullevi Norra - Härlanda och omvänt samt linje 3, ingen spårvagnstrafik sträckan Stockholmsgatan - Kålltorp och omvänt på grund av ett spårarbete.
11 497 Linje 11, Stigbergstorget mot Saltholmen avgår för tillfället från läge B på grund av ett spårarbete.
11 497 Linje 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Fjällgatan - Mariaplan och omvänt på grund av spårarbete.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val