Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Godkännandeavtal för företag

Information och inhämtande av samtycke

Som företag kan ni ta del av köp- och resetransaktioner som gjorts med företagets Västtrafikkort. Offentlighets- och sekretesslagen kräver dock att alla som reser med korten har samtyckt till det.

Därför ska alla anställda som får tillgång till korten fylla i en särskild blankett, ”Samtycke angående resandehistorik”. Det är sedan företagets skyldighet att spara alla samtycken för att kunna visa för Västtrafik på begäran. 

Varför vill vi ha ert företags uppgifter?

För att kunna spärra era Västtrafikkort vid förlust och därmed erhålla förlustgaranti måste företaget vara registrerat på Västtrafik ”Mina sidor”. Registreringen är också ett krav för att ni ska kunna ta del av köp- och resetransaktioner vid reklamation.

Genom att ange era uppgifter försäkrar ni er samtidigt om att obehöriga personer inte kan registrera sig under falskt namn och till exempel spärra ert företags Västtrafikkort.

Västtrafik ansvarar för att de uppgifter som ni lämnar via tjänsten ”Mina sidor” behandlas enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Vilka uppgifter registrerar Västtrafik om företaget?

Västtrafik sparar de obligatoriska uppgifter ni lämnar vid registreringstillfället, dvs. organisationsnummer, företagsnamn, postadress, postnummer, postort, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Om ni väljer att ange mobiltelefonnummer registreras även det.

Västtrafik registrerar också företagets köp- och resetransaktioner. 

Hur länge sparar Västtrafik företagsuppgifter?

Ert företags uppgifter kommer att sparas hos Västtrafik till dess ni väljer att avregistrera företaget som kund. Avregistrering görs via ”Mina Sidor”.

Köp- och resetransaktioner har ni som registrerad företagskund tillgång till i 90 dagar. Därefter gallras och arkiveras uppgifterna enligt fastställd dokumenthanteringsplan.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val