Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Villkor, återköp och förlustgaranti

Hantering av återköp

Våra företagskunder som köper mot faktura har möjlighet att returnera alla värdecheckar och biljetter (förutom Västtrafik Företagskort 365) mot kreditfaktura. Kort med kontoladdning krediteras endast om de är oanvända, har någon rest på kortet, så att saldot skiljer sig från vid köpetillfället, kan endast panten krediteras.

  • Retur ska vara Västtrafik tillhanda senast 30 dagar efter utgången giltighetsdatum, prisjusteringsdatum alternativt sista aktiveringsdatum (framgår på kvittot som följer med vid leverans).
  • Vid retur fyller du i, skriver du ut, och bifogar blanketten Retur av biljetter, kort och värdecheckar tillsammans med det ni önskar returnera. Returer skickas till: Västtrafik AB.  Ekonomi, Box 123, 541 23 Skövde.

Eventuellt restvärde på kontoladdningen återbetalas inte. Inhämtande av samtycke ska göras av de personer som använder företagets registrerade Västtrafikkort.

Förlustgaranti

Alla Västtrafik Företagskort som ditt företag beställer genom foretag@vasttrafik.se registreras automatiskt på Mina Sidor Företag. Det innebär att ni automatiskt får tillgång till vår förlustgaranti. I praktiken innebär det att företaget direkt kan spärra ett kort på Mina Sidor Företag om det skulle råka förloras, och inom fem arbetsdagar få ett nytt kort med samma giltighet. Eftersom det gamla kortet är spärrat kan det inte användas igen om det återfinns.

Har ditt kort plötsligt ändrat färg från blått till svart? Det är en del av Västtrafiks nya företagssatsning som syftar till att göra det enklare för företag att förse sina anställda med resor i kollektivtrafiken.

Om ert företag reser med andra kort från Västtrafik, utöver Företagskortet, kan ni se till att de omfattas av samma garanti. Det gör ni genom att själva logga in på Mina Sidor Företag och registrera dem.

Varför vill vi ha ert företags uppgifter?

För att kunna spärra era Västtrafikkort vid förlust och därmed erhålla förlustgaranti måste företaget vara registrerat på Västtrafik ”Mina sidor”. Registreringen är också ett krav för att ni ska kunna ta del av köp- och resetransaktioner vid reklamation.

Genom att ange era uppgifter försäkrar ni er samtidigt om att obehöriga personer inte kan registrera sig under falskt namn och till exempel spärra ert företags Västtrafikkort.

Västtrafik ansvarar för att de uppgifter som ni lämnar via tjänsten ”Mina sidor” behandlas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka uppgifter registrerar Västtrafik om företaget?

Västtrafik sparar de obligatoriska uppgifter ni lämnar vid registreringstillfället, dvs. organisationsnummer, företagsnamn, postadress, postnummer, postort, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Om ni väljer att ange mobiltelefonnummer registreras även det.

Västtrafik registrerar också företagets köp- och resetransaktioner.

Hur länge sparar Västtrafik företagsuppgifter?

Ert företags uppgifter kommer att sparas hos Västtrafik till dess ni väljer att avregistrera företaget som kund. Avregistrering görs via ”Mina Sidor”.

Köp- och resetransaktioner har ni som registrerad företagskund tillgång till i 90 dagar. Därefter gallras och arkiveras uppgifterna enligt fastställd dokumenthanteringsplan.

Inhämtande av samtycke från anställda

Som företag kan ni ta del av köp- och resetransaktioner för era Västtrafikkort. Men eftersom resandehistorik är sekretessbelagd krävs det att ni har samtycke från alla anställda som använder korten. Därför ska varje anställd som får tillgång till ett av företagets Västtrafikkort underteckna blanketten Samtycke angående resehistorik.

Inhämtade av samtycken ska ni spara hos er för att på begäran kunna visa för Västtrafik, som kan komma att utföra stickprovskontroller.

Ladda ner blanketten för samtycke

Du måste kunna visa att du har ett giltigt periodkort, även när det inte finns kortläsare ombord

Västtrafik samarbetar med andra trafikföretag, till exempel SJ, Tågab och NSB, och då är det inte alltid det finns kortläsare ombord. Du måste ju ändå kunna visa att du har ett giltigt färdbevis, så se till att du har kvitto tillsammans med kortet.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val