Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Köpvillkor förköpt enkelbiljett

Köpvillkor när du förköper enkelbiljett via Reseplaneraren
Dessa villkor gäller från och med 5 juni 2011.

1. Villkorens ändamål och tillämpning
1.1 Dessa villkor tillämpas när du förköper enkelbiljett via Reseplaneraren på Västtrafiks hemsida.

1.2 Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa biljett via Reseplaneraren.

1.3 Dessa villkor kompletteras av Västtrafiks aktuella köpvillkor och allmänna resevillkor.

2. Köp av enkelbiljett
2.1 Köp av biljett
Du kan köpa en biljett tidigast 14 dagar innan aktuell turs avgång och senast 10 minuter innan avgång.

2.2 Leverans av biljett
Biljetten levereras till angivet mobiltelefonnummer cirka 20 minuter innan avgång. Köper du biljetten inom 20 minuter från avgång levereras biljetten direkt. Västtrafik tar inte ansvar för felaktigt angivet mobiltelefonnummer. Levererad biljett får inte vidarebefordras till annan mobiltelefon och är endast giltig för resa i den mobiltelefon som angavs vid köpet.

2.3 Resvägsinformation
Information om linje och avgångstid för köpt biljett skickas som sms till det mobiltelefonnummer som angavs vid köpet 24 timmar innan avgång. Resvägsinformationen är inte giltig som biljett.

2.4 Återköp och byte
Köpt biljett återköps inte och kan inte bytas. För reklamation se nedan.

3. Biljettens giltighet och bytestider
3.1 Biljettens giltighet
Biljetten gäller inom den giltighetstid som anges i biljetten. Du får resa inom och mellan de zoner som hållplatserna för avgång och ankomst tillhör. Därmed kan du fortsätta att resa i ankomstzonen sluthållplatsen tillhör inom biljettens giltighetstid.
Biljetten är giltig för resa så snart den mottagits i mobiltelefonen. Du får därmed resa med annan avgång än den som framgår i biljetten om det sker inom giltighetstiden. Om du väljer annan linje för din resa ansvarar du för att biljetten är giltig under hela resan. För resa mellan två hållplatser som ligger i samma eller olika zoner, men som går via hållplatser i annan zon, krävs biljett som är giltigt för resa mellan samtliga dessa zoner.

3.2 Bytestider
Vid en resa inom en zon är bytestiden 90 minuter och vid resa mellan flera zoner är bytestiden 180 minuter.

3.3 Mån av plats
Du reser alltid i mån av plats. Vid inställd eller försenad tur har du rätt till ersättning i enligt med Västtrafiks resegaranti. Läs mer på vår hemsida eller kontakta Kundservice för mer information.

3.4 Delbetalning
Du kan använda din biljett som delbetalning vid köp av ny biljett om du önskar resa vidare till ny zon.

4. Betalning
4.1 Betalningsmedel
Du kan betala med VISA, MasterCard, VISA Electron eller MasterCard Maestro som är utfärdat av svensk kortutgivare eller bank.

4.2 Säkerhet
När du handlar via Västtrafiks hemsida genomförs samtliga köp via en betalväxel. Västtrafik samarbetar med DIBS Payment Services AB (www.dibs.se), som via en krypterad anslutning till din bank kontrollerar att ditt bankkort är giltigt för köp. Du lämnar alltså ingen känslig information om ditt bankkort till Västtrafik. DIBS garanterar att säkerhetskraven ställda av bankerna efterlevs, vilket innebär att din betalning hanteras på ett säkert sätt.

5. Betalningsbekräftelse
Så snart ditt köp godkänts visas en bekräftelse på din betalning på dataskärmen. Bekräftelsen utgör även ditt kvitto på köpet. Om du väljer att ange e‐postadress vid beställningstillfället, skickas även en bekräftelse till denna.

6. Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt distans‐ och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter. Köp av enkelbiljett via Reseplaneraren medför därför inte någon ångerrätt.

7. Reklamation – fel och försening
Om leverans av biljett är felaktig eller försenad kontaktar du vår Kundservice, telefon 0771‐41 43 00.

8. Övrigt
8.1 Du ansvarar för att visering via sms är möjlig och är skyldig att lämna korrekt mobiltelefonnummer.

8.3 Västtrafik arkiverar samtliga äldre versioner av dessa villkor. Om du vill veta vilken version som gällde vid viss tidpunkt skriv till Västtrafik AB, Box 123, 541 23 Skövde eller maila till vasttrafik@vasttrafik.se med angivande av tidpunkt, så skickar Västtrafik villkoren till dig.

8.4 Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Västtrafik som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val