Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Nyckeltal

Vi arbetar kontinuerligt att minska den negativa miljöpåverkan som uppkommer i samband med trafik. Här visas nyckeltal som Västtrafik använder för att följa upp och mäta utfallet.

 1. Antal fordon per trafikslag och motorteknik 
 2. Körsträcka i km per trafikslag
 3. Andel förnybar energi per personkilometer
 4. Energiförbrukning per personkilometer
 5. Utsläpp av kväveoxider per personkilometer
 6. Utsläpp av partiklar per personkilometer
 7. Andel av fordonskilometrarna för spårvagn och eldrivna tåg som går på förnybar el.
 8. Andel av fordonskilometrarna för buss som körs med
 • biodiesel
 • fossildiesel
 • biogas

Läs mer om och ta del av våra nyckeltal här. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val